Op de diensten van Prosim4u zijn de algemene voorwaarden en de volgende disclaimer van
toepassing:

  • Prosim4u biedt een static vluchtsimulator (B737-type, Piper Seneca V-type of Cessna 172-type), hierna genoemd ‘de Simulator’
  • De Simulator wordt aangeboden in het kader van ‘exploitatie van amusements- en speelautomaten’;
  • De Simulator is niet bedoeld voor (gedeelten van) (vlieg-)opleidingen of voor vluchten in de werkelijkheid;
  • De Simulator is niet gecertificeerd door de daartoe bevoegde instanties, zoals de Inspectie van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat (IVW);
  • Prosim4u aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit gebruik van de Simulator voor vluchten in de werkelijkheid;
  • Prosim4u is gerechtigd de functionaliteiten van de Simulator zonder aankondiging of notificatie aan te passen;
  •  Prosim4u garandeert de beschikbaarheid van de Simulator op basis van ‘best effort’;
  • In het onvoorziene geval dat er zich een storing voordoet wordt in overleg met de klant de storing wel of niet direct opgelost. De tijd voor het oplossen van de storing waarin niet gevlogen kan worden wordt in overleg gecompenseerd door gratis minuten in dezelfde of een nieuwe sessie;

Download en bekijk de algemene Algemene voorwaarden van Prosim4u.